مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیش دانشگاهی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکتهای خصوصی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار و حسابدار منشی امور دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com