مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش برق /دانشگاه موئسسه آموزش عالی خراسان / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  آزاد
  سخت افزار و شبکه/ مهندسی کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار- تعمیر برد های الکترونیکی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزاد
  سخت افزار و شبکه/ سخت افزار و شبکه مهندسی کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار- تعمیر برد های الکترونیکی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • تعمیر برد های الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین الکترونیک

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیر برد های الکترونیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین الکترونیک
https://.com