مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شورای حل اختلاف دادگستری
  مسئول دفتر/ دفتری
 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  کیان سبز زنده رود
  تکنسین آزمایشگاه

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوآوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق قراردادها
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نوآوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق قراردادها
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com