مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳
  خصوصی
  فروشندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com