مختصری از من

عکاس خبرگزاری تسنیم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  انتشارات مهر وماه
  ویراستار

  توضیحات: در این مدت موفق به ویراستاری چند کتاب کمک درسی زیست شناسی این انتشارات شدم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  سابقه ی حضور در یکی از مدارس راهنمایی تهران به عنوان مسول آزمایشگاه و انجام پروژه عکاسی در محیط آزمایشگاهی تا کنون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی
 • فوتبال
 • شنا
 • والیبال
 • سفر

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • میکروبیولوژی و کار آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروبیولوژی و کار آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com