مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل ابزار دقیق /دانشگاه فنی مشهد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  سردخانه مواد غذایی
  مهندسی برق/ سرپرست تاسیسات برق و برودت
 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  سردخانه مواد غذایی
  مهندسی برق/ سرپرست تاسیسات برق و برودت

  توضیحات: دوسال به عنوان فنی ازسال87/86
  سه سال به عنوان سرپرست فنی ازسال95/92

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرکICDL
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرکICDL
https://.com