مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی سخت افزار رایانه
  /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم فن آوری اطاعات
  /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15
 • 1380 تا 1381
  دیپلم کاربری کامپیوتر
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۴
  کشت و صنعت آیدانه چالدران
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر مدیر عامل
 • آذر ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۲
  تعمیرات اساسی هواپیمایی فجر آشیان
  کارمن برنامه ریزی و کنترل هواپیما
 • فروردین ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۸۱
  آموزشگاه تک سیستم
  مربی اتوکد 12 و 14
https://.com