مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1367 تا 1371
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۷۳ تا هم اکنون
  شرکت برق منطقه ای اصفهان
  مهندسی برق/ کارشناس مسئول حفاظت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تنظیمات حفاظت وبررسی وتجزیه تحلیل حوادث
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • icdl,digsilent,Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تنظیمات حفاظت وبررسی وتجزیه تحلیل حوادث
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com