مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  اتحادیه اصناف آلمینیوم کاران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • توانایی انجام مکاتبات اداری.بایگانی .اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • توانایی انجام مکاتبات اداری.بایگانی .اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com