مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد تفت یزد / معدل 14.37

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکن آینده نگاران
  سخت افزار و شبکه/ مدیر پروژه شبکه و امنیت
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت نوآوران دوران
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه و امنیت شبکه
 • بهمن ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت فن آوران انیاک
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس مسئول شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و امنیت شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA،CCNP Route،Iso27001، LPIC-1،juniper،PCI-DSS

ابزار و نرم افزار

 • Symantec DLP • راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و امنیت شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA،CCNP Route،Iso27001، LPIC-1،juniper،PCI-DSS
https://.com