مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 16

پروژه ها

 • 1394
  ماشین حساب ماتریس ها
  برنامه نویس
 • 1394
  پروژه رستوران
  برنامه نویس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برنامه نویسی وب
 • برنامه نویس جاوا
 • موسیقی
 • تمامی رشته های ورزشی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com