مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی ای تی
  گرایش ای تی /دانشگاه صوفی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی سایت. Sql server
  40% Complete
  عنوان مدرک: Html css.sql server

ابزار و نرم افزار

 • Sql server.
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: Pre1
دانش تخصصی
 • طراحی سایت. Sql server
  40% Complete
  عنوان مدرک: Html css.sql server
https://.com