مختصری از من

وظیفه شناس

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  نظام وظیفه
  مالی و حسابداری/ مدیریت رسیدگی/ رسیدگی اسناد مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نصب و راه اندازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نصب و راه اندازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com