مختصری از من

اینجانب طی سالها تجربه در زمینه IT با ارگان‎‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوص همکاری داشته و در حال حاضر مشغول به کار میباشم.
اینجانب در زمینه Route و Switch تخصص داشته و علاقمند به فعالیت در این زمینه میباشم.

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پردیس اطلاع رسان سپهر
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی

  توضیحات: فعالیت اینجانب از بخش پشتیبانی فنی شروع و بعد از آن به عنوان کارشناس ارتباطات رادیوی ادامه کار داده. بعد از فعالیت در این بخش با حفظ سمت به عنوان کارشناس NOC و کارشناس توسعه و نگهداری فعالیت کرده.

پروژه ها

 • 1396
  بازطراحی فنی
  کارشناس فنی

  توضیحات: مشارکت در راه ندازی شبکه دارو سازی مداوا

 • 1395
  بازطراحی شبکه
  کارشناس فنی

  توضیحات: مشارکت در راه اندازی شبکه دانشگاه آزاد تهران جنوب

 • 1395
  طراحی و راه‌اندازی شبکه
  کارشناس فنی

  توضیحات: مشارکت در راه‌اندازی شبکه تعاون روستایی استان البرز

 • 1395
  بازطراحی و راه‌اندازی
  کارشناس فنی

  توضیحات: مشارکت در راه‌اندازی و نگهداری پاپ سایت‌های پردیس اطلاع رسان سپهر در سطح البرز

 • 1395
  بازطراحی شبکه
  کارشناس فنی

  توضیحات: مشارکت در راه‌اندازی شبکه سرم سازی رازی البرز

 • 1394
  بازطراحی شبکه
  کارشناس فنی

  توضیحات: مشارکت در راه‌اندازی شبکه وزارت امور خارجه (دفتر پژوهش)

 • 1393
  راه اندازی شبکه
  کارشناس فنی

  توضیحات: راه اندازی شبکه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به موسیقی و تفریحات گروهی
 • علاقمند به موسیقی و تفریحات گروهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Network Associate
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Routing Engineer
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Wireless Engineer
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Traffic Control Engineer
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Inter-networking Engineer
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified User Management Engineer
 • Routing
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Route
 • Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switch

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Network Associate
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Routing Engineer
 • Mikrotik Router OS
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Wireless Engineer
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Traffic Control Engineer
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified Inter-networking Engineer
 • Routing MikroTik
  100% Complete
  عنوان مدرک: MikroTik Certified User Management Engineer
 • Routing
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Route
 • Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switch
https://.com