مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید_ جوشکاری
  گرایش جوشکاری /دانشگاه موسسه آموزشی عالی علامه نایینی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تست های غیر مخرب جوشکاری NDT
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تست های غیر مخرب جوشکاری NDT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com