مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  گرایش میکروبی /دانشگاه تهران / معدل 18.2
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی سلولی و مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 14.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجله میکروب شناسی پزشکی ایران
 • 1389
  مدرک PCR از دانشگاه شهید چمران اهواز تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان، ژنتیک، سلولی مولکولی و بیوشیمی دانشگاهی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MHLE
https://.com