مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 16.05
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور بوشهر / معدل 14.34

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بانک توسعه تعاون
  مالی و حسابداری/ کارشناس اعتباری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله - بهبود عملکرد کارکنان سازمان
 • 1393
  مقاله بهبود عملکرد کارکنان سازمانها

پروژه ها

 • 1394
  طراحی نرم افزار محاسبه ریسک اعتباری مشتریان بانک
  مجری پروژه
 • 1393
  بررسی شاخص های عملکردی بانک توسعه تعاون با روش swot
  مجری پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2

ابزار و نرم افزار

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه msp2010
 • مدیریت صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Arena شبیه سازی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2
https://.com