مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد خورموج / معدل 15.51

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  آموزشگاه کامپیوتر سینا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس

  توضیحات: تدریس مبانی کامپیوتر و ADSL

 • فروردین ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۳
  بیمه ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ متصدی کامپیوتر

  توضیحات: کارشناس بیمه و متصدی کامپیوتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس در اموزشگاها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی شنا فوتبال والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com