مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد واحد تفرش / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت خاک و سنگ
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی
 • شهریور ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
  شرکت رستوران های زنجیره ای بونو
  مالی و حسابداری/ حسابدار صنعتی
 • اسفند ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  سازمان حسابرسی کل کشور
  مالی و حسابداری/ حسابرس مستقل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  آزاد راه تهران شمال تونل البرز شرقی

  توضیحات: انجام امورمالی پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزازهای حسابداری همچون برهان csd هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com