مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی ریاضی
    گرایش مهندسی پزشکی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 1658
https://.com