مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد شهر قدس

پروژه ها

 • 1391
  حسابداری

  توضیحات: 2 سال سابقه در موسسه حسابداری حسابرسی
  اشنایی با نرم افزار های حسابداری همچون هلو و رافع
  اشنایی با نرم افزار اکسل _ورد _پاور پوینت
  اشنایی با انواع ثبت های حسابداری
  اشنایی با کارهایی همچون فرستادن لیست حقوق _نوشتن دفاتر _گزارش فصلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو و رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای
https://.com