مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش سخت افزار /دانشگاه ابرار تهران
  • 1387 تا 1389
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای قم
https://.com