مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش و پتروشیمی و گاز /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 12.29

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار haysis
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com