مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه علوم تحقیقات
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه ازاد تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  بازرگانی ایستیری
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

دانش تخصصی

 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تکنولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه افیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه توسعه
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: زبان عمومی موسسه سفیر
دانش تخصصی
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تکنولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com