مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی طراحی و دوخت
  گرایش طراح لباس /دانشگاه فنی و حرفه ای شاهرود / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  جین پوشان مهر
  مالی و حسابداری/ مدیر تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار های طراحی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فتوشاپ.کرل.اسیس

ابزار و نرم افزار

 • کرل .فتوشاپو....
  100% Complete
  عنوان مدرک: چند برنامه نرم افزاری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار های طراحی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فتوشاپ.کرل.اسیس
https://.com