مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 16.5
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی مهرآب نیرو
  کارشناس ارشد طراحی

  توضیحات: 1- تحلیل تست فیبر نوری و تعیین محل خرابی و افت در پروژه های شرکت
  2- طراحی و کشیدن نقشه های اجرایی در پروژه های شرکت
  3- تنظیم برخی از صورت وضعیت پروژه های شرکت
  4- تنظیم و ارسال اسناد مناقصات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com