مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه پیام نور اردکان
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 18
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشکده الزهرا یزد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت تولیدی پوشاک وثوقی
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ کارشناس بودجه و بهای تمام شده
 • آبان ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۷
  شرکت فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ حسابدار پیمانکاران
 • آبان ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت تعاونی مسکن فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • آبان ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۴
  شرکت فولاد میبد
  مالی و حسابداری/ کارشناس دریافت و پرداخت
https://.com