مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه آزاد لنگرود / معدل 18.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس ریاضی به صورت خصوصی
 • 1394
  تدریس ریاضی به صورت خصوصی
 • 1393
  تدریس ریاضی به صورت خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • فناوری اطلاعات (IT)
  40% Complete
  عنوان مدرک: به صورت ازاد
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت آزاد
 • ریاضیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت آزاد
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Adobe Flash Professional
  80% Complete
  عنوان مدرک: آکادمیک
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک: به صورت آزاد
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: آزاد
 • PHP Programming
  40% Complete
  عنوان مدرک: ازاد

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • فناوری اطلاعات (IT)
  40% Complete
  عنوان مدرک: به صورت ازاد
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت آزاد
 • ریاضیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت آزاد
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com