مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
  گرایش کنترل کیفیت /دانشگاه شهید بهشتی، آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  باشگاه ورزشی رویال اقدسیه
  مربی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com