مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دهخدا قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت معماران اوین اوا (ثابت) ,شرکت کاریز کیمیا ,شرکت اشل سازان,شرکت ماتریس ,شرکت آریا دکور وشرکت TMSبه صورت پروژه ای همکاری داشتم
  هنر/طراحی/ طراح

دانش تخصصی

 • تسلط به نرم افزار مکس واتوکد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به نرم افزار مکس واتوکد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com