مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه الزهرا / معدل 18.71

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هولدینگ سبز گلسار و دانژه آریا
  هنر/طراحی/ سرپرست طراحی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  چاپ فرارنگ آریا
  هنر/طراحی/ مدیر طراحی و پیش از چاپ
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  چاپ فرارنگ
  هنر/طراحی/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  چاپ اختر شمال
  هنر/طراحی/ مدیر پیش از چاپ و طراحی
 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  چاپ صفری
  هنر/طراحی/ گرافیست

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1391
  تدریس در زمینه گرافیک و چاپ در سایر مقاطع تحصیلی
 • 1391
 • 1391
  تدریس در حوزه گرافیک و چاپ در سایر مقاطع تحصیلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتباط تصویری
 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برندینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • طراحی گرافیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتباط تصویری
 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برندینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com