مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه قم / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارتقای ایمنی

پروژه ها

 • 1394
  مدل فرهنگ ایمنی
  رهبر
 • 1394
  پروژه قابلیت سازی
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com