مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مدیریت صنعتی
    گرایش _ /دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
    شرکت جهان افروز
    مسئول دفتر/ مسول دفتر مدیر تولید
https://.com