مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه یادگارامام

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیمه تأمین اجتماعی
  مسئول دفتر/ ثبت نام ودبیرخانه
 • شهریور ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  بانک کشاورزی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار صندوق یکم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com