مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت رافد صنعت
  مهندسی برق/ کارآموز

  توضیحات: -آشنایی اولیه با مباحث اتوماسیون صنعتی و سیستمهای برق رسانی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت داده پردازان نیک نوین فاوا
  مهندسی برق/

  توضیحات: -مونتاژ دسنگاه حضورو غیاب مبتنی بر اثر انگشت
  -avr

پروژه ها

 • 1395
  اولتراسونیک

  توضیحات: هدف از این پروژه محاسبه فاصله بود که با استفاده از سنسور اولتراسونیک انجام گرفت و برد حدود 5متر داشت.

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com