مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 17
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه شیراز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  راینه داران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس

  توضیحات: انجام تحقیق بازار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقالات: 1. نقش دانشگاه در ترویج فرهنگ خودکفایی(1394) 2. چیستی شناسی اقتصاد مقاومتی(1393) 3. اقتصاد مقاومتی و سازمان های دانش بنیان(1394) 4. علل شکست کارآفرینان زن مطالعه موردی زنان استان فارس، (1394) 5. ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد پر اهمیت در پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی(1394) 6. انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از ترکیب تکنیک‌های تصمیم‌گیری ANP و TOPSIS مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی استان تهران(1394) 7. رایانش ابری و کاربرد آن در بانکداری نوین(1394) 8. بانکداری اسلامی:چالش ها و موانع(1394)
 • 1394
  مقالات: 1. نقش دانشگاه در ترویج فرهنگ خودکفایی(1394) 2. چیستی شناسی اقتصاد مقاومتی(1393) 3. اقتصاد مقاومتی و سازمان های دانش بنیان(1394) 4. علل شکست کارآفرینان زن مطالعه موردی زنان استان فارس، (1394) 5. ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد پر اهمیت در پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی(1394) 6. انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از ترکیب تکنیک‌های تصمیم‌گیری ANP و TOPSIS مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی استان تهران(1394) 7. رایانش ابری و کاربرد آن در بانکداری نوین(1394) 8. بانکداری اسلامی:چالش ها و موانع(1394)
 • 1394
  مقالات: 1. نقش دانشگاه در ترویج فرهنگ خودکفایی(1394) 2. چیستی شناسی اقتصاد مقاومتی(1393) 3. اقتصاد مقاومتی و سازمان های دانش بنیان(1394) 4. علل شکست کارآفرینان زن مطالعه موردی زنان استان فارس، (1394) 5. ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد پر اهمیت در پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی(1394) 6. انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از ترکیب تکنیک‌های تصمیم‌گیری ANP و TOPSIS مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی استان تهران(1394) 7. رایانش ابری و کاربرد آن در بانکداری نوین(1394) 8. بانکداری اسلامی:چالش ها و موانع(1394)
 • 1394
  مقالات: 1. نقش دانشگاه در ترویج فرهنگ خودکفایی(1394) 2. چیستی شناسی اقتصاد مقاومتی(1393) 3. اقتصاد مقاومتی و سازمان های دانش بنیان(1394) 4. علل شکست کارآفرینان زن مطالعه موردی زنان استان فارس، (1394) 5. ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد پر اهمیت در پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی(1394) 6. انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از ترکیب تکنیک‌های تصمیم‌گیری ANP و TOPSIS مطالعه موردی:آژانس های مسافرتی استان تهران(1394) 7. رایانش ابری و کاربرد آن در بانکداری نوین(1394) 8. بانکداری اسلامی:چالش ها و موانع(1394)
 • 1392
  کتاب الفبای سخنرانی، چگونه یک ارائه موفق داشته باشیم (1392)، انتشارات نادریان،شیراز
 • 1392
  الفبای سخنرانی، چگونه یک ارائه موفق داشته باشیم (1392)، انتشارات نادریان،شیراز

پروژه ها

 • 1394
  بررسی فناوری اطلاعات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تحلیل آماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • smaart PLS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: UTEPT
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com