مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری
  گرایش پژوهش /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  کارگزاری اگاه
  مالی و حسابداری/ متصدی پذیرش سفارش مشتریان کارگزاری
 • شهریور ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت تعاونی روستایی
  مالی و حسابداری/ مدیر عامل

دانش تخصصی

 • پذیرش سفارش مشتریان کاگزاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: پذیرش سفارشات مشتریان
 • گواهینامه پذیرش مشتریان اوراق بهادار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
دانش تخصصی
 • پذیرش سفارش مشتریان کاگزاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: پذیرش سفارشات مشتریان
 • گواهینامه پذیرش مشتریان اوراق بهادار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com