مختصری از من

دانشجوی کارشناسی نرم افزار
مسئولیت پذیر و متعهد
سابقه مربی گری در رشته ورزشی ایروبیک (به صورت آزاد)
طراح و تولید کننده صنایع دستی
علاقه مند به انجام کارهای عملی به صورت انفرادی و گروهی

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند با انجام فعالیت های فرهنگی ، تولید صنایع دستی
 • علاقه مند به فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی صفحات وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com