مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش راه و ساختمان /دانشگاه پردیس واحد شیراز

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  کیف و کفش فرشتگان
  مالی و حسابداری/ سرپرست
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت خانه سازی
  مسول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com