مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه دانشکده حقوق واحد تهران مرکز / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • حقوق
  20% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حقوق
دانش تخصصی
 • حقوق
  20% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حقوق
https://.com