مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه سرارسری خلیج فارس بوشهر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هیدرولیک و پنوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی از شرکت festo آلمان

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کامل به نرم افزار slidwork
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هیدرولیک و پنوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی از شرکت festo آلمان
https://.com