مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 18.5
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی فنآوری اطلاعات
  گرایش IT /دانشگاه پیام نور شهرکرد / معدل 14.36

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پیشگامان کی پاد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کنترل پروژه
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  آب و فاظلاب استان چهارمحال و بختیاری
  اپراتور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com