مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه علامه طباطبایی تهران / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  همکاران سیستم
  مالی و حسابداری/ کارشناس آموزش و استقرار نرم افزارها
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  همکاران سیستم
  مالی و حسابداری/ مدیر پروژه استقرار نرم افزارها

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل به مباحث موجودی کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به خرید و قراردادهای داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل به مباحث موجودی کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به خرید و قراردادهای داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com