مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1367 تا 1372
  کارشناسی متالورژی
  گرایش ریخته گری /دانشگاه علم و صنعت ایران

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۲
  شرکت خودرو گستر دقیق
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۷۵ تا آذر ۱۳۸۱
  شرکت سازه گستر سایپا
  مدیر

  توضیحات: کارشناس مهندسی ، کنترل کیفیت ، تولید ، رئیس برآورد قیمت و مدیر لجستیک (امور قراردها)

https://.com