مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۵
  صنایع شیشه نشکن سایپا
  منابع انسانی و آموزش/ مسیول دفتر مدیرعامل و سرپرست امور کارکنان

  توضیحات: آشنایی کامل با کلیه موارد مربوط به کامپیوتر
  اتوماسیون اداری
  محاسبه کارکرد پرسنل
  آشنایی کامل با دستگاه کارت زنی و برنامه محاسبه کارکرد
  آشنایی کامل و برنامه ریزی امور مدیرعامل
  آشنایی کامل به امور حراست
  آشنایی و گذز دوره آتش نشانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com