مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 17
https://.com