مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه الزهرا / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت نور اتصال
  مهندسی صنایع/ کاراموز

  توضیحات: یادگیری نرم افزار msp
  ثبت اظهار نامه مالیاتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ارایه مقاله پژوهشی آینده زمین و دوران غول سرخ خورشید به کنفرانس فیزیک دانش آموزی در سال های 88 و89 و شرکت در کنفرانس-دبیرستان نوآور تهران
 • ارایه مقاله پژوهشی آینده زمین و دوران غول سرخ خورشید به کنفرانس فیزیک دانش آموزی در سال های 88 و89 و شرکت در کنفرانس-دبیرستان نوآور تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به عکاسی و گدراندن دوره عکاسی به صورت حرفه ای
 • علاقه به نقاشی و گذراندن دوره نقاشی به صورت حرفه ای
 • علاقه به شنا و گذراندن دوره شنا به صورت حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک تایید شده از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران-
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک تایید شده از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از موسسه نو اندیشان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com