مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید و عملیات /دانشگاه هرمزگان
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • مبانی مدل سازی در طراحی بانک های اطلاعاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک: SQL Server 2016 Design & Implementation , Querying Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مبانی مدل سازی در طراحی بانک های اطلاعاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com