مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مجتمع صنعتی تایر کورد کرمانشاه
  مالی و حسابداری/ رییس انبارها
 • دی ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  چینی بهداشتی مینا قزوین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر IT
 • فروردین ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۸۹
  مواد غذایی مروارید غرب کرمانشاه
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر برنامه ریزی و انبار ها و مدیر تولید
 • آبان ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۷
  چینی بهداشتی زمرد سرام همدان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رییس آمار و اطلاعات
 • مرداد ۱۳۷۵ تا آبان ۱۳۸۰
  چینی کرد کرمانشاه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رییس واحد آمار و اطلاعات

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آمار تحلیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نماد ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آمار تحلیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com