مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی رایانه
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه جامع / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۵
  ایزایران
  سخت افزار و شبکه/ مدیر پروژه

  توضیحات: به عنوان مدیر پروژه های شبکه و دیتا سنتر
  انجام پروژه های اجرایی در زمینه شبکه و دیتا سنتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس دوره های شبکه در انستیتو ایزایران مدرس دوره های شبکه در جهاد دانشگاهی مدرس دوره های آموزش الکترونیکی در زمینه شبکه
 • 1385
  تدریس دروس مربوط به شبکه در انستیتو ایزایران تدریس دروس مربوط به رایانه در جهاد دانشگاهی مدرس دوره های آموزش الکترونیکی

پروژه ها

 • 1391
  پروژه های دیتا سنتر نظامی و غیر نظامی
  مدیر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه و زیر ساخت مرکز داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و زیر ساخت مرکز داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com